Als bedrijf met ons samenwerken?

e-Procurement

Als opdrachthoudende vereniging werkt Digipolis volgens de wet op de overheidsopdrachten voor de aankoop van werken, leveringen en diensten. De publicatie van bestekken en de ontvangst van offertes gebeurt volledig elektronisch (e-Procurement). Dit heeft een aantal voordelen:
•    efficiëntere aankoopprocedures
•    administratieve vereenvoudiging
•    grotere transparantie van de procedures
•    betere mededinging
•    vermindering van de kosten, o.a. door de papierbesparing

Publicatie bestekken Digipolis
Digipolis publiceert alle bestekken via e-Notification (publicatie met bekendmaking) en Free Market (publicatie zonder bekendmaking), het elektronisch platform van de federale overheid. Registratie is nodig om het platform te kunnen gebruiken.
Eens geregistreerd, kan je je abonneren op de publicaties van Digipolis en blijf je via e-mail op de hoogte van onze opdrachten.

Indiening van je offertes
Digipolis ontvangt enkel elektronische offertes voor alle dossiers, ongeacht de gekozen procedure. Je kan je offertes indienen via het platform e-Tendering. Ook hiervoor moet je je eerst registeren.

Opleiding en helpdesk
De FOD Personeel en Organisatie biedt gratis opleidingen aan. Er zijn gratis testplatformen voor e-Notification en e-Tendering beschikbaar om te oefenen.

Vragen? Contacteer dan de e-Procurement helpdesk:

Dienst e-Procurement
Wetstraat 51
1040 Brussel
Telefonisch bereikbaar van 9u tot 16u30 op het nummer 02 790 52 00 of via e.proc@publicprocurement.be.

Handleidingen en bijkomende informatie

•    Handleiding e-Tendering - ondernemers
•    Presentatie e-tendering versie 6
•    Presentatie e-procurement
•    Presentatie e-procurement van de federale dienst e-procurement
•    Algemene richtlijnen voor ondernemingen
•    Aanpassingen e-Tendering sinds 03/01/2011 voor inschrijvers/ondernemingen
•    Handleiding e-Notification
•    Themanummer BinnenBand oktober 2011 over e-Tendering
•    e-Tendering op mac os x