Op weg naar IT 2.0

Peter Crombecq
56jaar
Directeur Digipolis Antwerpen
Bachelor wiskunde, master fysica, master na master bestuurswetenschappen

In september 2011 publiceerde directeur Peter Crombecq een blog in Digipolis waarin hij beschreef welke belangrijke IT-trends momenteel een hoge vlucht nemen en wat het belang ervan is voor Digipolis. Wat toen ervaren werd als nieuw en gedurfd is dat nu al veel minder. Vandaag zijn deze trends geen nieuwe trends meer voor onze organisatie, maar een realiteit waarmee gewerkt wordt. Digipolis bereidt zich volop voor om de juiste antwoorden te kunnen geven en evolueert naar een IT 2.0-biotoop waarin samenwerking gestimuleerd wordt, innovatieve ideeën alle kansen krijgen en waar de medewerkers hun IT-omgeving zelf kunnen inrichten.

Twee belangrijke gebeurtenissen in de evolutie van IT hebben een enorme impact gehad op onze samenleving: de ontwikkeling van de personal computer en de ontplooiing van het internet. Nu beleven we een nieuwe revolutie die niet gekenmerkt wordt door één gebeurtenis, maar door meerdere onafhankelijke ontwrichtende technologietrends die elkaar exponentieel versterken. De Amerikanen spreken over ‘the perfect storm’ van ‘disruptive technologies’.

Die ontwrichtende technologietrends zijn:

Consumerization of IT

Feit is dat de ontplooiing van de meest moderne IT-tools zoals smartphones en tablets zich eerst afspeelt in de privésfeer en slechts met mondjesmaat binnensijpelt in de bedrijfswereld. Waar IT vroeger als eerste omarmd werd door bedrijven, is het nu omgekeerd: bedrijven moeten zich haasten om de consumenten te volgen. In Digipolis houden we gelijke tred met deze ontwikkelingen. Mobile en tablets thuis, mobile en tablets op het werk.

Cloud computing

De hoogperformante dataverbindingen tussen alle uithoeken van de wereld zorgen voor een enorme globalisering van IT. Datacenters die de hele wereld kunnen bedienen zijn nu al operationeel en er komen er alleen maar bij. Toepassingen die globaal (in de letterlijk zin van het woord) ter beschikking worden gesteld, zijn regel. De schaalgrootte en de toename van concurrenten leidt tot scherpe prijzen. De IT-winkel wordt voor iedereen mondiaal. Cloud computing moet tot het dagdagelijks oplossingsarsenaal van elk IT-departement behoren.

Enterprise social media

Online platformen zoals Facebook, Twitter, Google+, blogsites, wiki’s, enz. zorgen ervoor dat mensen gaan netwerken over elk denkbaar onderwerp. Deze netwerken oefenen een ongekend grote invloed uit op organisaties en bedrijven. Zij kunnen er beter op inspelen dan ertegen vechten.
Dergelijke netwerken moeten ook gebruikt worden binnenin een organisatie. Enterprise 2.0 staat voor organisaties die het gebruik van sociale media ingebed hebben in hun dagelijkse werking. Kennisdelen door intensief gebruik te maken van interne microblogsites en wiki’s is een must voor elke organisatie die snel wil schakelen, op kennismonopolies wil anticiperen en niet wil achterlopen op de rest van de wereld.

Open data

Het ter beschikking stellen van data die de overheid al heeft en die niet onderhevig is aan de privacywetgeving, past volledig in het kader van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur. Het aanreiken van datasets waarmee bedrijven en burgers aan de slag kunnen, zal leiden tot economische initiatieven en innovatieve toepassingen die de overheid in haar eentje nooit kan realiseren. Zowel Antwerpen als Gent hebben zich uitgesproken als felle voorstanders van de open data strategie en steunen volop initiatieven.  

Bedrijven en organisaties zullen zich door deze IT-trends hertekenen. De eerder starre hiërarchische organisatiestructuren moeten aangevuld worden met dynamische netwerkstructuren waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Bedrijven zullen evolueren naar een Enterprise 2.0-model waarbij het gebruik van sociale media binnen de organisatie en tussen de organisatie en haar klanten of partners als vanzelfsprekend wordt gezien.