Digipolis host op Europese Conferentie in Gent

91% van alle Vlamingen heeft thuis toegang tot het internet, 78% heeft een laptop en 58% een tablet…Recente cijfers van het onderzoekscentrum IMinds tonen aan dat we alle digitale snufjes met veel plezier in huis halen, maar ook op de werkvloer worden digitale vaardigheden onmisbaar. Deze digitale evoluties vertalen zich in nieuwe eisen op de werkvloer, zowel voor de werkgever als werknemer. Welke vaardigheden worden belangrijker op de jobmarkt en hoe zullen werkgevers en werknemers hierop moeten inspelen? Deze thema’s staan centraal op de Telecentre Europe Annual Conference van 6 t.e.m 8 oktober in Gent.

BELGIË KIEST VOOR VOORTREKKERSROL

Experts, belangengroepen en bedrijven van over heel Europa verzamelen in Gent om zich te buigen over de digitale uitdagingen van de toekomst en wat de impact hiervan zal zijn op onze jobsector. Vice premier Alexander De Croo spreekt op de openingsdag over de rol van België als voortrekker op het vlak van digitale innovatie en ondernemingszin binnen bedrijven en de overheid.

“De ontwikkeling van de digitale economie zal onze toekomstige welvaart bepalen. Overheden en instellingen moeten daarom moed en ambitie tonen. België heeft potentieel om een van de voortrekkers te worden binnen Europa, maar enkel als we voluit inzetten op een uitgebreid digitaal kader. 'Digital Belgium' wil daarom de focus liggen op digitale vaardigheden voor iedereen, om zo de bevolking kennis te laten maken met de juiste jobs. Samen met andere overheids- en private instanties zoals Telecentre Europe, hopen we tegen 2020 een van Europese leiders te zijn op vlak van digitalisering.” Alexander De Croo, Vice Premier en Minister van Digitale Agenda

GENT ZET IN OP E-INCLUSIE

9 op de 10 jobs zullen in de toekomst digitale vaardigheden vereisen. Dit vraagt niet alleen op nationaal en internationaal niveau een gestructureerd beleid , maar ook lokale overheden kunnen heel wat betekenen  om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de nodige digitale kansen kunnen grijpen. De Stad Gent zet al tien jaar in op e-inclusie met haar programma Digitaal.Talent@Gent, een programma in samenwerking met het OCMW Gent en Digipolis. Alle Gentenaren kunnen hun digitale vaardigheden ontplooien via verschillende projecten opgezet door Digitaal.Talent@Gent. Ook minder goed bereikbare groepen zoals anderstaligen, senioren en mensen met een beperking, kunnen via gepersonaliseerde trajecten hun talent en potentieel ontplooien.

“Alle Gentenaars hebben recht op toegang tot de digitale wereld. Om iedereen hiertoe de kans te geven, zijn er 75 Digitaal Talent punten verspreid over heel de stad. Op deze punten stellen we gratis een computer met internet ter beschikking. Computervrijwilligers bieden op vaste namiddagen uitleg en hulp aan de gebruikers.” Martine De Regge, Gentse Schepen voor ICT beleid

DE VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

Naast vice premier De Croo praat ook Saskia Van Uffelen – CEO van Ericsson BeLux en ‘Digital Champion Belgium’-  over de toekomstige revolutie op de werkvloer die gestuurd wordt door deze digitale veranderingen. Uit recent onderzoek blijkt dat 65% van alle huidige jobs tegen 2020 irrelevant zullen zijn. Hoe bereiden we ons voor op deze veranderingen en zorgen we ervoor dat niet alleen de productiviteit, maar ook de werkgelegenheid blijft stijgen?

 Entrepreneurs en academici zullen op het congres hun visie delen met leden van de Europese Commissie, want zowel de industrie alsook de overheid zullen in de toekomst bedrijven en organisaties moeten steunen en hen aanmoedigen om zich aan te passen aan het nieuwe digitale werken.

IDEEËN OMZETTEN IN ACTIE

De zogenaamde 'Vierde Industriële Revolutie' vormt een uitdaging voor België en met uitbreiding heel Europa. Maar het creëert ook kansen. De veranderingen die op til staat door nieuwe technologieën zoals 3D printen, artificiële intelligentie, drones en robotica zorgen voor opportuniteiten op de werkvloer.

“Deze conferentie is tevens ook ook de eerste I-LINC international conferentie. I-LINC is een digitale gemeenschap van experten en organisaties die zich inzet op het boosten van werkgelegenheid via digitale vaardigheden. We helpen jonge starters met het creëren van werkbaar werk.” Laurentiu Bunescu, CEO van Telecentre Europe 

De conferentie geeft organisaties en verschillende overheden de mogelijkheid om ideeën te wisselen en te brainstormen over alle toekomstige uitdagingen op de jobmarkt. Via debatten, praktische workshops en boeiende speeches hoopt TEAC de route uit te tekenen voor het werken van de toekomst.

“Een belangrijk onderdeel van vaardigheden die je nodig hebt op de werkvloer werd lange tijd genegeerd. Maar nu heeft de EU digitale vaardigheden opgenomen in de EU Skills Agenda, alsook het belang van levenslang leren. Dit is een grote stap voorwaarts. Tijdens de conferentie zullen we ervaringen uitwisselen om zo alle Europeanen te kunnen helpen bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden.”  Mara Jakobsone, voorzitter van Telecentre Europe  

Gepubliceerd op: 
woensdag, oktober 5, 2016