Directeurs Digipolis aan het woord over 2014 en 2015

Als er één constante is in de IT-wereld dan is het wel deze: alles verandert voortdurend en snel. Het is dan ook een hele uitdaging om ‘mee’ te zijn en te blijven en tegelijkertijd te zorgen voor stabiliteit. Digipolis Antwerpen en Gent beantwoorden deze uitdaging elk op hun eigen manier, inspelend op de stedelijke context. Maar beide vestigingen hebben hetzelfde doel voor ogen: de inwoners en medewerkers van Antwerpen en Gent zo goed mogelijk bedienen.
Aan het woord zijn Peter Crombecq, algemeen directeur van Digipolis, en Johan Van der Bauwhede, directeur van Digipolis Gent. 

Wat waren voor jullie de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten in 2014?

Peter: ‘Zonder twijfel is wat ik noem de Coolblue-isering van de samenleving een enorme uitdaging. Bedrijven zoals Coolblue, Google, Apple, Bol.com, enz. leggen de lat van het verwachtingspatroon. Voor de huidige generatie is het de normaalste zaak van de wereld om vanuit de luie zetel iets te bestellen, te betalen en het de volgende dag aan huis geleverd te krijgen. En waarom zou iemand niet hetzelfde verwachten van de stedelijke dienstverlening? Ik vind het een ongelofelijke evolutie, maar wel eentje die bedrijven dwingt om na te denken. Om mee te blijven spelen, moet een organisatie strategisch wendbaar zijn. De stad Antwerpen anticipeerde hierop door het digitaal ecosysteem A-stad ter beschikking te stellen. Een plek waar de burger/bezoeker centraal staat en dag en nacht dienstverlening en informatie op maat vindt. Ik durf gerust zeggen dat het maken ervan voor Digipolis Antwerpen een revolutie betekende. Niet alleen is het gebouwd met state-of-the-art technologieën, maar we introduceerden ook een compleet nieuwe, agile werking met een sterke focus op user experience. Het traject verliep soms misschien wat chaotisch, maar het was ook een fantastische ervaring en met een straf resultaat.’

Johan: ‘Er waren er vele, maar zoals ieder jaar was de belangrijkste uitdaging om binnen de beschikbare middelen zoveel mogelijk waarde te creëren voor onze besturen. We beheren een uitgebreid serverpark en netwerk, en zijn er in 2014 in geslaagd om door consolidatie van servers en storage 147 ton CO2 te besparen. We werden ook verantwoordelijk voor de volledige telefonie van stad en OCMW. Met onze servicedesk verwerkten we iets meer dan 41.000 calls. Onze applicatiebeheerders hielden een paar honderd toepassingen in de lucht. Met het programma digitaal.talent@gent bleven we aandacht vragen en aandacht geven aan de e-inclusie-problematiek met o.m. de Digitale Talent Punten en de Digitale Week. Zowel strategisch als architectuurdenken kreeg een duidelijke plaats in onze werking. Na heel wat onderhandelen kon een portfolio-oefening voor twee jaar worden afgerond. In het voorbije jaar leverden we 128 projecten op. Uitschieters waren de bouw van een volledig vernieuwde gent.be website,  de afronding van het NFI, en de BI-rapportering in het kader van BBC.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten in 2015? 

Peter: ‘In Digipolis Antwerpen timmeren we verder aan onze agile werking en een agile mindset. We hebben vorig jaar veel geleerd maar we zijn er nog niet. Er is nog ruimte voor verbetering. Die optimalisering doen we trouwens met alle medewerkers die hieraan willen meewerken. En medewerkers zien we hier ruim: Digipolis-medewerkers, maar ook externe medewerkers, collega’s bij groep Antwerpen, ideeën en inspiratie vanuit meetup-groepen, enz. Die openheid en transparantie zijn een belangrijk gegeven, ook op andere domeinen. We geloven dat A-stad, net zoals de fysieke stad, mee gevormd zal worden door de buitenwereld. Antwerp as an operating system of aOS speelt hierop in en reikt de nodige tools (open data, open services, SDK, …) aan. Iedereen kan meebouwen aan digitaal Antwerpen: burgers, studenten, innovatieve start-ups, gevestigde bedrijven, …. 2015 wordt op dit vlak een belangrijk jaar.’

Johan: ‘Zonder te willen overdrijven, ben ik ervan overtuigd dat het een ongelooflijk boeiend jaar wordt. Er zijn immers opnieuw tal van uitdagingen: het verder aanpassen van de systemen aan de wijzigingen als gevolg van GentPlus, de ontwikkeling van het projectbeheerssysteem voor de groep Gent (Sirius), het bouwen van een nieuw data center, een nieuw HR-pakket, het verder uitbouwen van de gent.be en het participatieplatform, de implementatie en verdere uitrol van de ‘productversie’ van Q- en E-besluit, DIA en het ABS (Archief Beheers Systeem), de optimalisatie en uitrol van het digitaal handtekenplatform, tal van bijkomende koppelingen naar Vesta, het maximaal exploiteren van onze enterprise service bus, een toepassing voor voorraad- en magazijnbeheer, de verdere uitbouw van TORO en ODIN en zo de basis leggen voor het vervolgproject THOR (Temperen van de Hinder in de Openbare Ruimte), het digitaliseren van het straatparkeren, het digitaal vreemdelingendossier,… En daarbovenop plannen we een ingrijpende reorganisatie.

Waarop zijn jullie in het bijzonder fier?

Peter: ‘Uiteraard op de realisatie van A-stad en de ontwikkelingen die hiervoor nog in de pijplijn zitten. Maar ik ben vooral trots op alle medewerkers achter de technologie. Op diegenen die er elke dag opnieuw vol passie voor gaan, samen zoeken naar oplossingen, bijleren en bijschaven, flexibel zijn en open voor verandering. Mijn petje af!’

Johan: ‘Ik ben het volmondig eens met Peter: de medewerkers achter de technologie. En ik ben ook trots op de goeie resultaten van de tevredenheidsmeting die we vorig jaar invoerden. Daaruit blijkt duidelijk : er is ruimte voor verbetering, maar over het algemeen is de waardering voor ons werk groot.’

Gepubliceerd op: 
dinsdag, maart 10, 2015