Drie digitale uitdagingen voor Gent

Digipolis Gent is steeds op zoek naar manieren om de stad Gent een stuk slimmer te maken en dat willen we realiseren door te werken met een aantal nieuwe technologieën. Denk zo maar aan IoT voor indoor tracking en presence detection, NLP toepassingen voor besluitvorming en het gebruik van machine learning om aanbevelingen te geven aan de bezoekers van onze musea. Daarom zoeken we een aantal getalenteerde bedrijven die ons kunnen helpen bij het uitdenken en -rollen van deze technologieën.

Op 19 december organiseren we een toelichtingssessie omtrent deze drie technologische uitdagingen. Daar krijg je de kans om dieper kennis te maken met de inhoudelijke insteek van elke uitdaging en via speeddating sessies ook details te weten komen bij de inhoudelijke trekkers, misschien tref je wel een ander bedrijf dat samen met jou de schouders wil zetten rond één bepaald bestek. Kan je er niet bij zijn? Geen probleem, je kan je nog steeds aanmelden om toegang te krijgen tot het bestek.

1. IoT Indoor Tracking en een Recommendation Engine voor Museum of Things for People

Voor het MOTFP-project doen we een jaar lang vooronderzoek naar het gebruik en nut van IoT-technologie in musea. Dit is een Vlaams gesubsidieerd project waarbij Digipolis Gent, Stad Gent, Design Museum Gent, Stad Oostende en De Krook samen op zoek gaan naar hoe we de museum ervaring van bezoekers kunnen verrijken en hoe we hen kunnen toeleiden naar andere interessante plekken in de stad.

Samen met Design Museum Gent stellen we hiervoor een living lab omgeving op waar we onderzoek doen naar menselijk gedrag, privacy en de benodigde technologie om tot nieuwe vormen van interactie te komen. En voor dat laatste hebben we een partner nodig die een proefopstelling kan bouwen en uitwerken voor dit project, zowel voor het capteren als profileren van de data.

We zoeken dus één of meerdere partners die hardware kunnen aanleveren en installeren op het eerste verdiep van het Design Museum Gent in de Object Stories expositieruimte, die ons toelaat op individueel niveau bezoekers te volgen doorheen de opstelling.

Deze data wordt gecombineerd met object data om te kunnen meten bij welke objecten bezoekers blijven stilstaan, welke ze voorbijlopen en welke verschillende routes ze nemen. Aan de hand van deze data willen we via een recommendation engine komen tot een persoonlijk profiel die we kunnen teruggeven aan de bezoekers op het einde van het bezoek dat inpikt op hun interesses en ze zo toe te leiden naar andere interessante design gerelateerde plekken in de stad.

Dit is een proefopstelling, dus we verwachten technologie die ons toelaat een aantal theses te testen in deze Living Lab omgeving en dat de partner pro-actief nadenkt en meewerkt in dit project.

2. Natural Language Processing (NLP) voor de beslissingen van de gemeenteraad

De chatbot die we nu ontwikkelen kan al interageren op een eenvoudig niveau: gewone smalltalk en wat standaard antwoorden die we als POC hebben ontwikkeld.

Als eerste échte use case willen we dat de bot de data die in Qbesluit zit, kan bevragen voor de burgers. Via dit platform (http://qbesluit.gent.be/) ontsluiten we beslissingen van de gemeenteraad.

De huidige opzet is van Qbesluit eenvoudig, de zoeker kan termen ingeven en die worden dan gezocht in de documenten in de databank.

Het voorwerp van deze opdracht gaat verder. We willen een service die als input een vraag krijgt om vervolgens de relevante verslagen en besluiten terug te geven.

Uw service is in staat om:

  • documenten in pdf, platte tekst en word formaat op te nemen, deze te parsen en te indexeren.
  • Te werken met concepten en synoniemen
  • Een vraag in natuurlijke taal te interpreteren zelfs indien er (beperkte) schrijffouten in staan.
  • Uit deze vraag de concepten te destilleren en die te matchen met de concepten gevonden in de besluiten.

3. IoT Presence Detection in de vergaderzalen van Groep Gent

Digipolis kijkt samen met de dienst facility management naar betere manieren om onze ruimtes te kunnen inzetten voor medewerkers én burgers. Om het gebruik te optimaliseren van onze vergaderruimtes willen we een ‘presence detection’.

We verwachten een geconnecteerde sensor (of meerdere sensoren) die ons vertelt hoeveel mensen in de vergaderruimte zitten. Deze installatie moet rekening houden met de privacy van de bezoekers, mensen vinden het waarschijnlijk niet zo prettig om te moeten vergaderen onder het oog van een hd camera.

Als u een IoT-device kan maken dat het aantal mensen in een ruimte detecteert en dit naar een achterliggende service kan rapporteren, dan zou dit zeer welkom zijn.

Mocht uw voorstel ook nog meer informatie geven, zoals een inzichten in het gebruik van de ruimtes (bv, bezet, overbezet, veel geboekt maar onderbezet,...) dan zien we dit als een ideale kandidaat voor deze POC .

Meer weten? Wil je je aanmelden voor één of meerdere van deze vragen?

Kom naar onze infoavond op 19 december, naast eenhapje en een drankje krijgt je een dieper inzicht in wat we willen bereiken binnen deze opdrachten, en welke rol je bedrijf of organisatie kan spelen hier in. We leggen ook uit welke stappen daarvoor moeten genomen, en hoe Digipolis jou kan helpen met het indienen van een offerte. We sluiten af met een speeddating sessie waar je praktische en inhoudelijke vragen kan stellen, of kan netwerken met andere bedrijven om eventueel samen iets in te dienen.

Inschrijven doe je online op https://digitaleinnovatiegent.eventbrite.be

Praktische informatie:

  • 19 december 2018
  • Deuren vanaf 18:00, start om 18:30
  • Einde: 21:00
  • Adres: Zaal auditorium,  de Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent

Kan je hier niet bij zijn maar wens je toch deel te nemen aan dit bestek, registreer je met dit formulier voor 21 December om 8.00.

Contactpersoon : hans.fraiponts@digipolis.gent

 

Gepubliceerd op: 
donderdag, december 6, 2018