Gentse participatiesites op 1 platform

De stijgende nood van Stad Gent om met de Gentse burgers een online dialoog op te starten,  of om tussen Gentse burgers onderling een dialoog op te starten, deed ons werken aan 2 participatieve websites : ‘Ruimte voor Gent’ en ‘Gent en Garde’.  En een platform om de toekomstige participatieve websites op te borgen.

Mobiele parkterrassen bij de Gentse speeltuinen? Dat was één van de populaire ideeën op de site Ruimte voor Gent. Deze startte als participatie platform om te weten te komen welke voorstellen de Gentse burgers hebben om met de beperkte ruimte in de stad om te gaan. In november waren er veel werkbare voorstellen gecapteerd en werd een selectie gemaakt van de voorstellen waar Stad Gent echt werk van gaat maken. De site werd zo een informatieve website.

Starten met tuinieren? Gent en Garde wil burgers met elkaar in contact te brengen rond (moes)tuinieren en voeding in het algemeen. Er is een expert (VZW Velt) waar burgers rechtstreekse vragen rond moestuinieren aan kunnen stellen en alle antwoorden lezen. Op die manier zal Gent en Garde een kennisdatabank worden voor het kweken van voeding in de stad. Binnen de site kunnen burgers ook groepen (‘communities’) opstarten om samen te werken.

Na deze 2 op zich staande participatieve sites zijn er nog een aantal wachtenden in de rij. Om de oplevering van toekomstige participatieve sites sneller te laten verlopen, zetten we nu in op de bouw van een participatief platform.

Elke participatieve website op dit platform zal steeds een eigen karakter hebben dat aansluit bij de doelgroep, maar zal dan wel op een zeer eenvoudige manier (enkele muisklikken) gebruik kunnen maken van dezelfde functionaliteiten: eigen inhoud plaatsen, reageren op inhoud van anderen, inhoud volgen, etc. Bovendien zullen reeds bestaande participatieve websites mee kunnen profiteren van verbeteringen aan functionaliteiten die voor het platform opgezet worden.

Hierdoor bekomt Stad Gent een overzichtelijk en dynamisch platform om te interageren met de burgers over een grote variatie aan onderwerpen. Deze interactie zal later in een backoffice verzameld en verrijkt worden, om zo een sturende factor in de bepaling en opvolging van het strategische beleid van Stad Gent te zijn.

 

 

 

 

Gepubliceerd op: 
dinsdag, november 17, 2015