Stageplaatsen

Studenten kunnen in het kader van hun opleiding een relevante en onbetaalde stage lopen bij Digipolis.
We mikken op een zo divers mogelijk segment uit het opleidingslandschap: hoger onderwijs lange of korte type, universitair onderwijs en speciale ICT-opleidingen.
Het uitgangspunt is dat de stage voor alle partijen interessant en relevant moet zijn. De stagiair loopt bijvoorbeeld enkele maanden of meerdere dagen per week stage. Uit ervaring weten we dat stages met een doorlooptijd van minstens 8 weken het meeste rendement opleveren voor beide partijen. 

Digipolis Antwerpen zoekt stagiairs in verschillende domeinen. Hier vind je een korte intro en mogelijke stageopdrachten staan in onze stagebrochure

In de praktijk...

Op zoek naar een stageplaats? Stuur je aanvraag naar stages@digipolis.be en voeg je cv toe. Omschrijf je stageopdracht en je verwachtingen. Geef ook de begin- en einddatum van de stage en de duurtijd door.
De stagebegeleider van de onderwijsinstelling maakt, samen met de leerling of student, de nodige afspraken met Digipolis over de opdracht, de beoogde resultaten, de begeleiding en de evaluatie.

Copyright foto: stad Antwerpen